Web stranica
za pregled i organizaciju
kuglačkih natjecanja

UVOD

  Cilj ovoga projekta je integrirati sve podatke kuglačkih natjecanja u centralnu bazu podataka, tako da svi podaci budu transparentni.
  To se prvenstveno misli na podatke o kuglačima,klubovima,savezima, te rezultati ostvareni u utakmicama.


Krajnji cilj ovoga projekta je povezati baze podataka direktno sa kuglana, te ih integrirati u centralnu bazu podataka, što je do sada napravljeno na kuglani „Pampas“ u Osijeku. U ovome slučaju nije potreban nikakav unos podataka a podaci o rezultatima i svi izvještaji su istog trenutka vidljivo na WEB stranici.Podatke je moguće unijeti i retroaktivno što je bitno zbog raznih analiza i statistika.Preko WEB stranice moguće je realizirati i video prijenos preko YouTube kanala ili preko vlastitoga servera.Pregled rezultata je omogućen preko WEB stranice tako da se može pratiti istovremeno više utakmica i to na računalima,mobitelima i tabletima u realnom vremenu sa osvježavanjem podataka svakih nekoliko sekundi.Pregled je omogućen i na samoj kuglani pomoću posebnih monitora, te se također može pratiti više utakmica istovremeno.

Sadržaj:

  Projekat Opal-Kuglanje sastoji se iz tri dijela: 

1. Desktop verzija:  2. WEB verzija:  3. Opal kuglanje monitor: 

1. Desktop verzija
        Izgled forme za unos osnovnih podataka

        Na formi za unos osnovnih podata nalazi se: podaci o korisniku programa,kreiranje liga,podešavanje licenciranih igrača za klubove
        te unos podataka o kuglanama
 
        
          Korisnik programa (pravna ili fizička osoba) koja ima licencu za korištenje programa.
        
 Omogućen je unos neograničeni broj liga.
          Prije početka kuglačke sezone potrebno je podesiti podatke o ligama te podatke o licenciranim igračima za klubove.


          Izgled početne maske programa „Opal-Kuglanje“


                Na početnoj maski se nalaze kontrole za rad u programu.

               Adresar:
                 Pregled i unos svih podataka o kuglačima,klubovima te savezima.
                 Ovisno o ovlastima koje ima korisnik programa moguć je unos podataka ili samo pregledavanje.
     


                  Na ovoj kontroli se ulazi na formu gdje se unose parametri za natjecanje.
 


                  Istovremeno kada se otvori natjecanje, na WEB stranici se pojavljuje oznaka da je utakmica „u tijeku“
                  Na taj način se može odabrati utakmica koja se prati


 
Prijava za natjecanje:
  


             Natjecanje:
             Unos podataka natjecanja.Moguće je voditi natjecanje na tri načina;

             1. Unos 15. I 30.hica

             2. Unos gotove utakmice

             3. Automatsko preuzimanje podataka sa staze

    Pri završetku unosa za svaki set automatski se podešavaju staze i program se prilagođava za što brži unos podataka.
    Kod zatvaranja utakmice automatski se kreiraju i unesu podaci u bazu podataka te se kreiraju izvještaji za lige,klubove i
    pojedince.

   
Prikaz unosa podataka


          Unos gotove utakmice.
          Moguć je unos po setovima gdje program sam izračunava setove i poene ili samo unos setova i poena.

  
      

         Prikaz podataka na WEB stranici

Automatsko preuzimanje sa staza:  
                        Moguće je program povezati sa software-om od proizvođača kuglane tako da se podaci automatikom prebacuju u       
                       centralnu bazu.To je do sada napravljeno na kuglani“Pampas“ u Osijeku.U tome slučaju potrebno je samo podesiti
                       parametre za utakmicu i podaci su istog trenutka dostupni na WEB stranici i na monitoru


       


             2. WEB verzija (http://kuglanje.opal.com.hr)  

              Pregled utakmica na WEB stranici je moguć na računalima,tabletima i mobitelima.Podaci se osvježavaju svakih
              nekoliko sekundi.
Preko WEB verzije moguće su iste operacije kao i na desktop verziji. Potrebno je logirati se u sustav.


              Nakon logiranja pojavljuju se kontrole za unos i pregled podataka


     


      Adresar - pregled podataka o klubovima,pojedincima i kuglanama

      Otvaranje natjecanja - postavljanje postavki za utakmicu
      Prijava natjecatelja - prijava pojedinaca za utakmicu

      Natjecanje - unos podataka u centralnu bazu za utakmicu

      Arhiva rezultata - Na WEB stranici se nalazi stranica za pregled i ispis podataka


                    Primjeri izvještaja koji se kreiraju:

             

                           


                      Prikaz rezultata na kuglani (TV,projektor)
                    
 Rezultati se osvježavaju nakon nekoliko sekundi
                      Moguć je odabir i pregled bilo koje otvorene utakmice. 

        
            Programska podrška:

            Za razvoj kompletnog sustava korišten je Visual Studio 2015 sa programskim jezicima Visual Basic.net i ASP.net.
               Korištena je MySQL baza podataka koja se iz iskustva od 10 godina rada sa njom pokazala vrlo stabilna i to sa nekoliko miliuna zapisa.
               Glavni razlog odabira ovih tehnologija leži u dobroj stabilnosti pri radu s kompleksnim sustavima i velikoj popluranosti korištenja kod poznatih
               proizvođača softvera kako u svijetu tako i u regiji.

Copyright © 2016 Opal | Designed by H.I.Opal Programi